ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023Tο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023», είναι το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης  κατοικιών, που αποτελεί συνέχεια  των προγραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», «Εξοικονομώ Αυτονομώ» και «Εξοικονομώ 2021», με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ.

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος λαμβάνει υπόψη την ολοκληρωμένη προσέγγιση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα και έχει ως στόχο:

  • τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων και των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου
  • την εξοικονόμηση κόστους για τους πολίτες, τη βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης και άνεσης καθώς και, της ασφάλειας και της υγείας των πολιτών κατά τη χρήση των κτηρίων αυτών
  • την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος

Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι».

Το Πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και χορηγεί κίνητρα με τη μορφή επιχορήγησης (άμεση ενίσχυση) και επιδότησης τόκων δανείου.


Το γραφείο μας έχοντας πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές σας ενημερώνει, λόγω της μεγάλης εμπειρίας μας, πλήρως για το ανανεωμένο πρόγραμμα του ΥΠ.Ε.Κ.Α., διενεργεί την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση, τη σύνταξη της πρότασης – παρέμβασης , τη συγκέντρωση των απαραίτητων προσφορών , σε συνεργασία μαζί σας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος, καθώς και την υλοποίηση των παρεμβάσεων, με πιστοποιημένα συνεργεία και υλικά με την καλύτερη σχέση κόστους κατασκευής και ποιότητας. Αναλαμβάνοντας σαν σύμβουλος του έργου εποπτεύουμε την πορεία της υπαγωγής του ακινήτου στο πρόγραμμα καθώς και την εκτέλεση όλων των παρεμβάσεων.

Το σύνολο της αμοιβής μας χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Εξοικονομώ 2021”.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον πληροφόρηση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας άμεσα για περισσότερες πληροφορίες ή καλέστε μας στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Μπρωκούμη 30Β, Ξάνθη, 67131

Μπιζανίου 51, Κοζάνη, 50131

E-mail:

antoniadischristo@gmail.com

cantoniadis79@hotmail.com

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2541062939, 6945042257, 6972229209, 6949104024