ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ


Οι τοπογραφικές μελέτες μπορούν να αποτελέσουν είτε αυτοτελή εργαλεία για την οικιστική, οικονομική και κατ’ επέκταση κοινωνική ανάπτυξη μίας περιοχής είτε να χρησιμοποιηθούν ως μελέτες – υπόβαθρα για την ανάπτυξη μελετών άλλων κατηγοριών (π.χ. χωροταξικών, πολεοδομικών, υδραυλικών, περιβαλλοντικών, συγκοινωνιακών κ.α. μελετών).

Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες σε όλους τους τομείς της τοπογραφίας και των μετρήσεων πεδίου, όπως :

-Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, με πλήρη λεπτομέρεια των υπαρχόντων κατασκευών σε αυτά καθώς και πλήρη υψομετρία.

-Χαράξεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων.

-Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων.

-Διανομές και κατατμήσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, σε οριζόντιες και κάθετες συνιδιοκτησίες.

-Ένταξη οικοπέδων ή αγροτεμαχίων στο Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (Ε.Γ.Σ.Α. 87). Χρησιμοποιείτε και ως προαπαιτούμενο για τον χαρακτηρισμό ή αποχαρακτηρισμό έκτασης από το Δασαρχείο και για τον έλεγχο ένταξης τους στο Κρατικό Κτηματολόγιο.

-Διερεύνηση πινάκων απαλλοτριώσεων και τοπογραφικών διαγραμμάτων που τους συνοδεύουν.

-Εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών και αξόνων οδών.

-Αποτυπώσεις χώρων όπως κτιρίων, διαμερισμάτων, καταστημάτων κ.α.

-Διορθωτικές των πράξεων εφαρμογής, πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού

-Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, εντός και εκτός σχεδίου πόλεως, πάσης φύσεως (για έκδοση οικοδομικών αδειών, σύνταξη συμβολαίων, οριοθετήσεις, τοπογραφικά υπόβαθρα για τακτοποίηση αυθαιρέτων κλπ.)

Το γραφείο μας διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό και συνεργάτες οι οποίοι διενεργούν όλες τις ως άνω αναφερόμενες μελέτες που απευθύνονται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα λειτουργώντας με την ίδια ευθύνη σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα του μεγέθους του έργου. Το γραφείο μας και οι συνεργάτες μας διαθέτουν όλο το σύγχρονο και πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό ώστε να προσφέρονται πλήρεις και επαρκείς υπηρεσίες

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον πληροφόρηση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας άμεσα για περισσότερες πληροφορίες ή καλέστε μας στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Μπρωκούμη 30Β, Ξάνθη, 67131

Μπιζανίου 51, Κοζάνη, 50131

E-mail:

antoniadischristo@gmail.com

cantoniadis79@hotmail.com

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2541062939, 6945042257, 6972229209, 6949104024