ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ


Με τον ν.4495/2017 σε κάθε δικαιοπραξία με αντικείμενο την μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητο επισυνάπτεται βεβαίωση μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια εκτός εάν έχει γίνει τακτοποίηση με τους νόμους 3843/2010, 4014/2011, 4178/13, 4495/17 υφίστανται προ του 1955, έχουν εξαιρεθεί από κατεδάφιση ή νομιμοποιηθεί με τον νόμο 1337/1983 (νόμος Τρίτση). Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για την μεταβίβαση οποιουδήποτε ακινήτου, ακόμα και αν αυτό είναι αδόμητο οικόπεδο ή αγροτεμάχιο. 

Για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτείται διενέργεια αυτοψίας Μηχανικού στο ακίνητο, ώστε να είναι δυνατή η διαπίστωση της νομιμότητας του ακινήτου, ελέγχου τίτλων και συμβολαίων και στη συνέχεια καταχώρηση των δεδομένων στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ για την έκδοση του απαραίτητου πιστοποιητικού νομιμότητας εφόσον δεν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις.

Σε εκτός σχεδίου ιδιοκτησίες απαιτείται και τοπογραφικό κατά ΕΓΣΑ-87.  Το γραφείο μας αναλαμβάνει και την εκπόνηση του τοπογραφικού διαγράμματος  σε ορισμένες περιπτώσεις όπου απαιτείται.

Η χρονική ισχύς της βεβαίωσης μηχανικού είναι δύο μήνες από την ημερομηνία αυτοψίας που υποχρεωτικά αναγράφεται. Σε περίπτωση παρέλευσης της ισχύος πριν τη συμβολαιογραφική πράξη, γίνεται νέος έλεγχος και σας εκδίδουμε νέα βεβαίωση μηχανικού χωρίς επιπλέον χρέωση.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον πληροφόρηση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας άμεσα για περισσότερες πληροφορίες ή καλέστε μας στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Μπρωκούμη 30Β, Ξάνθη, 67131

Μπιζανίου 51, Κοζάνη, 50131

E-mail:

antoniadischristo@gmail.com

cantoniadis79@hotmail.com

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2541062939, 6945042257, 6972229209, 6949104024