ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝΤα κτίρια (δημόσια και ιδιωτικά) αποτελούν ένα μεγάλο ενεργειακό καταναλωτή που, ταυτοχρόνως, διαθέτει υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας. Με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και τεχνολογιών είναι δυνατή η επίτευξη σημαντικής βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης  των κτιρίων με μεγάλα οικονομικά και αντίστοιχα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.

Πέρα από την σημασία του Βιοκλιματικού Σχεδιασμού (που μπορεί να εφαρμοστεί κατά βάση σε νέες κατασκευές) για την ενεργειακή συμπεριφορά ενός κτιρίου, μεγάλης βαρύτητας είναι και  κάποιες άλλες επεμβάσεις που μπορούν να γίνουν στο κτίριο όπως:

-Θερμομόνωση του κελύφους της κατασκευής (τοιχοποιία, στέγη, δώμα, πυλωτή)
-Ψυχρές βαφές στα τμήματα που πλήττονται περισσότερο από τον ήλιο.
-Αλλαγή κουφωμάτων με ενεργειακά.
-Αλλαγή υαλοπινάκων με ενεργειακούς.
-Τοποθέτηση κατάλληλων συστημάτων σκίασης, για σκιασμό το καλοκαίρι αλλά εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας τον χειμώνα.
-Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών.
-Τοποθέτηση θερμοστατών, θερμοστατικών κεφαλών και άλλων συστημάτων ελέγχου του συστήματος θέρμανσης.
-Αλλαγή του συστήματος θέρμανσης με νέας ή διαφορετικής τεχνολογίας ανάλογα με τις συνθήκες (Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης, Λέβητας Φυσικού Αερίου, Λέβητας Πέλετ, Αντλία Θερμότητας, Ηλιοθερμία κ.α.)
-Αντικατάσταση Λαμπτήρων με νέους τύπου LED.

Το γραφείο μας, έχοντας στην ομάδα του τόσο Ενεργειακούς Επιθεωρητές όσο και Ενεργειακούς Ελεγκτές, αναλαμβάνει όλη την διαδικασία για την Ενεργειακή Αναβάθμιση δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων. Μετά από αυτοψία που διενεργούμε σας προτείνουμε τις βέλτιστες τεχνικά και οικονομικά λύσεις. Εκδίδουμε τις απαραίτητες άδειες, όπου αυτές απαιτούνται. Επίσης αναλαμβάνουμε για εσάς την επίβλεψη και τον συντονισμό των εργασιών χωρίς να χρειάζεται να δαπανήσετε τον πολύτιμο χρόνο σας.

Προσπαθούμε πάντα να εξασφαλίζουμε για εσάς το καλύτερο αποτέλεσμα με υλικά υψηλών προδιαγραφών στο χαμηλότερο κόστος. Τέλος σε περίπτωση ένταξης σε κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα (π.χ. πρόγραμμα ΕΣΠΑ), εκδίδουμε το απαραίτητο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης καθώς και αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία επιδότησης


Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Μ.Ε.Α.) τυγχάνει υποχρεωτική σύμφωνα με το Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ) και έχει σαν στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, την εξασφάλιση ενεργειακού οφέλους, αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης στο εσωτερικών των κτιρίων εφαρμόζοντας μια ολοκληρωμένη ενεργειακή στρατηγική.

Στη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης μελετώνται οι ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου και εξετάζονται όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση του, όπως: η γεωγραφική του θέση και ο σχεδιασμός του σε ευθεία σχέση με τις κλιματολογικές συνθήκες, την έκθεσή του στον ήλιο, την επίδραση των γειτονικών κατασκευών, τη θερμο-υγρομόνωση, τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του αλλά και των εγκαταστάσεων του για θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό χρήσης, φωτισμό, αερισμό κ.α. , καθώς και η απαιτούμενη ενέργεια του για θέρμανση, ψύξη ζεστό νερό χρήσης, φωτισμό, αερισμό, σε ευθεία σχέση με την προϋπόθεση να μπορούν να πραγματωθούν συνθήκες άνεσης στο εσωτερικό του κτιρίου του.

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής γίνεται Ενεργειακή Επιθεώρηση του έργου από Μηχανικό Ενεργειακό Επιθεωρητή ο οποίος πρέπει να είναι διαφορετικός από το μελετητή, και εκδίδεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)

Οι πιστοποιημένοι ενεργειακοί επιθεωρητές του γραφείο μας εγγυόνται, λόγω της μεγάλης εμπειρίας τους, τη σύννομη καθ’ όλα εκπόνηση της μελέτης ενεργειακής απόδοσης (ευθέως η σε συνεργασία) για το κτήριο που ενδιαφέρεστε.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) αποτελεί την ενεργειακή ταυτότητα κάθε ακινήτου καθώς  το κατατάσσει σε μία από τις ενεργειακές κατηγορίες Α+ έως Η.  Συνοδεύεται από προτάσεις παρεμβάσεων για τη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων και την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου.

Το γραφείο μας διαθέτει όλη την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία και αναλαμβάνει την έκδοση Π.Ε.Α., σε σπίτια, καταστήματα, γραφεία αλλά και σύνθετους επαγγελματικούς χώρους, που περιλαμβάνει:

-Τη συλλογή όλων εκείνων των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως είναι η οικοδομική άδεια, η κάτοψη του χώρου, το συμβόλαιο του ακινήτου κ.α.
-Την επί τόπου αυτοψία του ακινήτου και την καταγραφή όλων των στοιχείων που απαιτούνται όπως η θερμομόνωση του κτιρίου.
-Την έκδοση του Π.Ε.Α. μέσα από το ειδικό λογισμικό του ΥΠ.Ε.Κ.Α. και την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου.


Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον πληροφόρηση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας άμεσα για περισσότερες πληροφορίες ή καλέστε μας στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Μπρωκούμη 30Β, Ξάνθη, 67131

Μπιζανίου 51, Κοζάνη, 50131

E-mail:

antoniadischristo@gmail.com

cantoniadis79@hotmail.com

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2541062939, 6945042257, 6972229209, 6949104024