ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑΟι υπηρεσίες που παρέχει το γραφείο μας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιους Οργανισμούς και ιδιωτικούς φορείς ή φυσικά πρόσωπα, είναι: 

-Εκπόνηση και έλεγχο μελετών και σχεδιασμό παράκτιων και λιμενικών έργων

-Παροχή υπηρεσιών επίβλεψης και Τεχνικού Συμβούλου στα αντίστοιχα έργα

-Εκπόνηση Προγραμμάτων εφαρμοσμένης και βασικής έρευνας σε θέματα Παράκτιας Μηχανικής

Μελέτες Λιμενικών Έργων
Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών για:

-Εμπορικούς – Επιβατικούς Λιμένες

-Αλιευτικά και Τουριστικά Καταφύγια

-Λιμένες αναψυχής-Μαρίνες

-Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένων

-Παράκτια Προστασία Έργων

Ιδιαίτερη κατεύθυνση δραστηριοποίησης σε αυτόν τον τομέα είναι η εκπόνηση ακτομηχανικών μελετών για την υποστήριξη των κύριων μελετών λιμενικών έργων με στόχο τον ορθότερο σχεδιασμό των λιμενικών έργων και την αντιμετώπιση προβλημάτων αλλοίωσης των ακτών.


Παρέχονται επίσης υπηρεσίες για το σύνολο μιας μελέτης ή επιμέρους όπως για την:

-Σύνταξη προσχεδίων με προεκτίμηση ποσοτήτων - κόστους, στη βάση μελέτης του γενικού μελετητή ή σε συνεργασία με αυτόν.

-Σύνταξη προμελέτης  με γενικά σχέδια και τεκμηρίωση των διαστάσεων και προμετρήσεις - προϋπολογισμούς.

-Σύνταξη κατασκευαστικής μελέτης με λεπτομέρειες κατασκευαστικές, πλήρη προμέτρηση - κοστολόγηση - προδιαγραφές.

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών:

-Επίβλεψης λιμενικών έργων

-Τεχνικού συμβούλου σε λιμενικά έργα

-Υποστήριξης φορέων σχετικά με την υποβολή τεχνικών δελτίων, τεχνικών προγραμμάτων έργων για χρηματοδότηση

-Εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας

Ερευνητικά Προγράμματα
Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης προγραμμάτων εφαρμοσμένης και βασικής έρευνας σε θέματα Παράκτιας Μηχανικής


Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον πληροφόρηση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας άμεσα για περισσότερες πληροφορίες ή καλέστε μας στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Μπρωκούμη 30Β, Ξάνθη, 67131

Μπιζανίου 51, Κοζάνη, 50131

E-mail:

antoniadischristo@gmail.com

cantoniadis79@hotmail.com

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2541062939, 6945042257, 6972229209, 6949104024