REAL ESTATE/ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ


Το site του μεσιτικού μας γραφείου θα το βρείτε στο παρακάτω link: 

Οι κτηματομεσιτικές υπηρεσίες του γραφείου μας αναλύονται ως εξής:

-Για τον Πωλητή
Ο κτηματομεσίτης του γραφείου μας που ασχολείται με την περιοχή που βρίσκεται το ακίνητό σας θα σας επισκεφθεί στο χώρο του ακινήτου.
Αφού σας ενημερώσει σχετικά με το επίπεδο τιμών της αγοράς στην οποία απευθύνεστε θα κάνει λεπτομερή καταγραφή και φωτογράφιση του ακινήτου σας. Ο ίδιος θα αναλάβει την προώθηση και διαφήμιση που απαιτείται στο διαδίκτυο και τα έντυπα.
Η διαφήμιση που επιλέγουμε για κάθε ακίνητο αφορά το αγοραστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται και διαφημιστικά εργαλεία που κάθε φορά επιλέγονται είναι τα πλέον κατάλληλα για την αποτελεσματική και αξιοπρεπή προώθηση της περιουσίας σας.
Επιπλέον, ο κτηματομεσίτης του γραφείου μας με τον οποίο θα επιλέξετε να συνεργαστείτε θα αναλάβει την υπόδειξη στους ενδιαφερόμενους αγοραστές και την διαπραγμάτευση της αξίας με τον τελικό αγοραστή.

-Για τον Αγοραστή
Το πιο σπουδαίο εργαλείο ενός κτηματομεσίτη είναι το εύρος του χαρτοφυλακίου του και αυτό ακριβώς είναι και το πρώτο όφελος που απολαμβάνει ένας αγοραστής που μας προσεγγίζει και μας εμπιστεύεται. Μια μεγάλη ομάδα ακινήτων προσφέρεται σε εσάς ανάλογα με το είδος και την περιοχή που σας ενδιαφέρει. Αφού επισκεφτείτε με το συνεργάτη μας τα ακίνητα που μαζί θα επιλέξετε, θα πραγματοποιηθεί, εάν είναι απαραίτητο, επιπλέον αναζήτηση στη συγκεκριμένη αγορά για λογαριασμό σας. Αυτή η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειαστεί μέχρι να βρούμε μαζί το ακίνητο που πραγματικά σας ταιριάζει.
Στη συνέχεια διαπραγματευόμαστε την αξία της αγοραπωλησίας και προχωρούμε βήμα-βήμα για την κάλυψη όλων των σταδίων που προηγούνται της υπογραφής του τελικού συμβολαίου.

-Για τον Εκμισθωτή
Η εκμίσθωση ενός ακινήτου είναι αρκετά απαιτητική εργασία γιατί ουσιαστικά πρόκειται για μια σχέση διαρκείας. Πολύ σημαντικό κεφάλαιο είναι η συνεργασία που πρέπει να επιτευχθεί μεταξύ ενός ιδιοκτήτη και ενός ενοικιαστή και η αντοχή που πρέπει να υπάρχει ώστε αυτή η σχέση να είναι διαρκής και αποτελεσματική.
Οι κτηματομεσίτες του γραφείου μας αφού σας επισκεφθούν στο ακίνητο που εκμισθώνετε θα καταγράψουν όλα τα χαρακτηριστικά του και θα συζητήσουν μαζί σας για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν τη συνεργασία που επιθυμείτε να έχετε με τους υποψήφιους μισθωτές. Στη συνέχεια από το ενεργό πελατολόγιο της κάθε περιοχής θα σας προταθούν οι υποψήφιοι που θα κρίνουμε ότι καλύπτονται από το ακίνητο σας και μπορούν να ανταποκριθούν με αξιοπιστία στη νέα σχέση συνεργασίας που θα αναπτυχθεί.

-Για τον Μισθωτή
Η μίσθωση ενός ακινήτου έχει αποδειχθεί πως τελικά δεν είναι τόσο εύκολη διαδικασία όσο φαίνεται. Αυτό που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την αναζήτηση είναι τα απαιτητικά ωράρια εργασίας που δεν επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους την ευελιξία να παρακολουθούν την αγορά των ενοικίων όλες τις ώρες της ημέρας. Είναι πολλά τα ακίνητα που μισθώνονται τις καθημερινές ημέρες τις εβδομάδας και που ένας υποψήφιος μισθωτής δεν προλαβαίνει ούτε να επισκεφθεί.
Αυτό το κενό μπορούμε να καλύψουμε εμείς για εσάς. Πέρα από την επίσκεψη στα ακίνητα που διαφημίζουμε, καταγράφουμε τις απαιτήσεις σας και αναλαμβάνουμε να εξυπηρετήσουμε την δική σας αναζήτηση.-Εκτιμήσεις Ακινήτων
Οι μελέτες εκτιμήσεων εκπονούνται/πραγματοποιούνται σε τρία στάδια.
Κατ’ αρχήν συγκροτείται ο φάκελος του ακινήτου με όλα τα πολεοδομικά και νομικά έγγραφα που το συνοδεύουν (τοπογραφικό διάγραμμα, άδεια οικοδομής, κατόψεις ορόφων, άδειες λειτουργίας κτλ.). Στη συνέχεια πραγματοποιείται επιτόπια αυτοψία του εκτιμώμενου. Τέλος, ακολουθεί η σύνταξη της Έκθεσης Εκτίμησης στην οποία αποτυπώνεται η Αγοραία Αξία του.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον πληροφόρηση ή ανάθεση εκτιμήσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας άμεσα για περισσότερες πληροφορίες ή καλέστε μας στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Μπρωκούμη 30Β, Ξάνθη, 67131

Μπιζανίου 51, Κοζάνη, 50131

E-mail:

antoniadischristo@gmail.com

cantoniadis79@hotmail.com

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2541062939, 6945042257, 6972229209, 6949104024